มลภาวะทางอากาศภายในที่ทำงาน และคำแนะนำ

มลภาวะทางอากาศ Indoor air quality (IAQ) หรือคุณภาพอากาศภายในอาคาร คือ ปริมาณที่บ่งชี้คุณภาพของอากาศภายในตัวอาคาร ซึ่งจะสัมพันธ์กับสุขภาพและความสะดวกสบาย โดยจะพิจารณาได้จากปริมาณของก๊าซต่าง ๆ ดังนี้ คาร์บอนไดออกไซด์ สารไอระเหย (volatile organic compounds) ฝุ่นละออง แบคทีเรีย เชื้อรา โดยแหล่งกำเนิดของมลพิษภายในอาคารที่สำคัญ เช่น พรม ผ้าม่าน สี เฟอร์นิเจอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร หนังสือ เอกสารต่าง ๆ เป็นต้น

ความอันตรายของ มลภาวะทางอากาศ ภายในที่ทำงาน

เนื่องจากคนทั่วไปมักคิดว่ามลภาวะทางอากาศจากภายนอกเป็นอันตรายมาก เช่น ควันของรถยนต์ การเผาไหม้ ฝุ่นละอองตามท้องถนน เป็นต้น จึงทำให้เราจะป้องกันอันตรายจากมลภาวะจากภายนอกอาคารเป็นอย่างดี ส่วนมลภาวะทางอากาศภายในอาคารหรือที่ทำงานเป็นสิ่งที่คนทั่วไม่ได้ให้ความสำคัญจึงได้ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงทำให้พบว่าสถิตของการป่วยและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากมลภาวะทางอากาศ จะเกิดจากมลภาวะทางอากาศภายในที่ทำงานสูงกว่าภายนอกถึงสองเท่า โรคทั่วไปที่พบได้จากมลภาวะทางอากาศ ได้แก่ ภูมิแพ้ การระคายเคืองของเยื่อบุตาและจมูก อาการเจ็บคอ โรคหอบหืด การติดต่อของโรคทางเดินหายใจต่าง ๆ โรคปอด

เครื่องฟอกอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถช่วยลดมลภาวะในอากาศได้เป็นอย่างดี เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ AWAC รุ่น AP500HP เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ใช้แผ่นกรองแบบ HEPA FILTER กรองอนุภาคได้ละเอียดถึง 0.3 ไมครอน มีประสิทธิภาพการกรองสูงถึง 99.99% ด้วยระบบการฟอกอากาศ 6 ขั้นตอน คือ

  1. แผ่นกรองหยาบ Pre Filterทำหน้าที่ดักจับฝุ่นละออง อนุภาคขนาดใหญ่ ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ
  2. Ionizerกระบวนการสร้างประจุไฟฟ้าลบ ทำหน้าที่เหนี่ยวนำอนุภาคขนาดเล็กให้ถูกเก็บกักไว้ในชุดกรอง
  3. HepaFilter ทำหน้าที่ดักจับฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง0.3 ไมครอน ประสิทธิภาพในการกรอง 99.99 %ซึ่งได้รับมาตรฐาน European Standard EN 1822:2009
  4. Zeoliteทำหน้าที่ดูดซับสารพิษ ก๊าซพิษต่างๆ เช่น ก๊าซไอโอดีน ตะกั่ว แอมโมเนีย ฯลฯ
  5. Activated Carbonทำหน้าที่ดูดซับและขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
  6. Ozonizer (Option) กระบวนการแตกตัวของอะตอมออกซิเจน และรวมตัวเป็นโมเลกุลใหม่ ให้ผลในการฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสต่างๆ อย่างได้ผลรวมถึงการสลายกลิ่น ไอระเหยของสารเคมี แก๊ซพิษต่างๆ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest